Sadzenie

Cebule przed sadzeniem należy zaprawić jednym z preparatów grzybobójczych, jak Ceresan w stężeniu 0,25%, Benlate – 0,5%, Topsin – 0,5%, w ciągu 1-0,5 godziny. Ścisły termin sadzenia zależy od wymagań roślin poszczególnych grup, od warunków atmosferycznych danego roku oraz warunków klimatycznych regionu. Termin sadzenia należy w miarę możliwości opóźniać, gdyż w przypadku długotrwałej ciepłej pogody w jesieni rośliny mogą ¡rozwinąć liście przed zimą. Odmiany kosaćca żyłkowego sadzi się w drugiej połowie października. Cebule kosaćców angielski ich sadzi się wcześniej – w drugiej połowie września, kosaćców hiszpańskich zaś możliwie późno – w drugiej połowie listopada.

Porady psychologiczne
https://bezproblemowo.com/
Psychoterapia i porady psychologiczne przez Skype.
Psychiatra internetowy bez wychodzenia z domu.

Cebule wymienionych trzech grup kosaćców sadzi się na zagony, stosując odległości między rzędami około 15 cm, a odległości w rzędzie, zależnie od wyboru, 6-10 cm. Głębokość sadzenia powinna wynosić 8-10 cm. Kosaćce holenderskie sadzi się z reguły w rzędy odległe co 20 cm, w rzędach umieszcza się co 8-10 cm głębokość sadzenia wynosi 12 cm.

Dla zabezpieczenia przed długim zatrzymywaniem się wody i zakwaszeniem gleby, na co kosaćce cebulowe są bardzo wrażliwe, wskazane jest przy sadzeniu podsypywanie piaskiem rowków na zagonach i przykrywanie cebul piaskiem – warstwą grubości około 1 cm.

Kosaćce kłączowe rozmnaża się z sadzonek, których przygotowanie omówiono szczegółowo w podrozdziale „Produkcja materiału sadzeniowego”. Sadzonki zasuszane podczas transportu muszą być przed posadzeniem do gruntu moczone w wodzie, w zależności od stopnia zasuszenia, nawet do 24 godzin. Jeżeli sprowadzony materiał nie ma świadectwa zdrowia, zalecane jest moczenie go w środkach dezynfekcyjnych (omówione w rozdziale „Choroby i szkodniki”).

Najlepszym okresem masowego sadzenia kosaćców jest koniec sierpnia i początek września. Jesienne opady i obniżenie temperatury dają gwarancję rozwoju drobnych korzeni. We wrześniu młode kłącza są już dojrzałe i uszkodzenie (nadłamanie) korzeni nie zaszkodzi przyjęciu się rośliny. W małych ogrodach przydomowych można ryzykować sadzenie wiosenne, gdyż łatwiej zapewnić staranne pielęgnowanie polegające na utrzymaniu odpowiedniej wilgotności gleby.

W uprawie kosaćców niezmiernie ważne jest ułożenie kłączy we właściwym kierunku i na odpowiedniej głębokości ze względu na wspomniane już wymagania cieplne. Aby kłącza te możliwie szybko i dobrze nagrzewały się, muszą być ułożone w glebie możliwie najpłycej w stosunku do korzeni bocznych. Osiąga się to przez sadzenie w rowki z usypaną przez środek „miedzą”, na której układa się kłącza z obu jej stron umieszcza się korzenie (nieco podobnie jak przy sadzeniu drzewek na kopczyku). Bardzo istotne jest nawet takie układanie kłączy przy sadzeniu, aby nasada liści znajdowała się od strony północnej dzięki temu liście nie będą cieniowały kłączy i utrudniały bezpośredniego nagrzewania promieniami słońca.

Zasadę sadzenia kosaćców kłączowych ilustruje rysunek 13. Odstępy sadzenia zależą od gatunku, odmiany oraz przeznaczenia roślin (kierunku uprawy) i zostaną omówione w zaleceniach szczegółowych. Ogólne zasady sadzenia są następujące.

1. Sadzić płytko kłącza, a głębiej korzenie, w głęboko spulchnioną glebę.

2. Podczas sadzenia bardzo ostrożnie obchodzić się z młodymi (tegorocznymi) korzeniami, które są bardzo kruche uszkodzenie ich ujemnie wpływa na żywotności rośliny i na jakość kwitnienia w następnym roku.

3. Po posadzeniu rośliny należy jej dostarczyć odpowiednio dużą ilość wody (gleba powinna być stale wyraźnie wilgotna), aby uniemożliwić młodym korzeniom czerpanie zasobów z kłącza matecznego, znacznie obniżające jakość kwiatów w roku następnym. Rośliny posadzone we wrześniu już w maju następnego roku dadzą po 2 przyrosty kłączy przy nasadzie liści. W sprzyjających warunkach klimatycznych i glebowych kosaćce mogą dać jeszcze dodatkowe przyrosty kłączy poza dwoma podstawowymi. Kierunek wzrostu nowych kłączy jest zawsze przeciwny do kierunku kłączy rośliny matecznej. Rośliny z rocznych kłączy zaczynają kwitnąć, ale w pełni wyrośnięte i typowe dla danej odmiany kwiaty wydaje dopiero roślina dwuletnia.

Podobne

This entry was posted on 9 grudnia 2016. Bookmark the permalink.