Przechowywanie

Cebule przechowuje się w płytkich skrzynkach. Ponieważ u wszystkich kosaćców cebulowych proces tworzenia się i rozwoju pąka kwiatowego przebiega inaczej niż u innych roślin cebulowych i następuje w okresie spoczynku, po wykopaniu cebul, utrzymanie właściwych temperatur w przechowalni jest decydującym czynnikiem regulującym jakość i czas kwitnienia w roku następnym. Ponadto należy pamiętać, że temperatury przechowywania zależą od dalszego przeznaczenia cebul.

Kosaćce holenderskie, które okazały się tek bardzo cennym materiałem roślinnym, ze względu na swe wielostronne zastosowanie, doczekały się nie tylko największej liczby odmian uprawowych, lecz także najdokładniejszych opracowań dotyczących współzależności między wysokością temperatur i czasem ich utrzymywania a terminem wydania kwiatów. Ze względu na dużą rozpiętość zalecanych temperatur przechowywania poszczególnych grup i odmian oraz danych dotyczących czasu przechowywania w tych temperaturach – produkcja szklarniowa wymaga dokładniejszego omówienia. Przytoczone dane oparte są na opracowaniu dra Władysława Szlachetki oraz na katalogach firm holenderskich.

Praca za granicą
http://praca.sherpaforce.pl/oferty-pracy-w-holandii
Oferty pracy w Holandii.
Praca za granicą w nowym wymiarze.

Optymalne temperatury przechowywania przeznaczonych do dalszej reprodukcji cebul wyborów: II, III i IV oraz siewki wynoszą dla kosaćców holenderskich 20°C, natomiast dla kosaćców hiszpańskich i angielskich – w lipcu 20°C, w sierpniu 17°C, a we wrześniu i październiku 15°C. Te same temperatury obowiązują podczas przechowywania cebul kosaćców hiszpańskich i angielskich przeznaczonych do pędzenia.

Przechowując cebule kosaćców holenderskich do uprawy na kwiat cięty w gruncie, w normalnym okresie należy utrzymywać temperaturę w przechowalni 30°C, a na miesiąc przed sadzeniem obniżyć ją do 17°C. Dla cebul holenderskich przeznaczonych do pędzenia w lutym-marcu temperatury przechowywania w sierpniu wynoszą 35°C, we wrześniu 30°C, a w październiku i listopadzie 17°C. Można jednakże doprowadzić do kwitnienia we wcześniejszych i późniejszych terminach, stosując bardziej precyzyjne oddziaływanie temperaturami w czasie przechowywania cebul. Tu okres stosowania podwyższonych temperatur zależy od terminu przewidzianego na kwitnienie danej partii cebul (szczegóły w podrozdziale „Pędzenie”). Utrzymanie w przechowalni temperatur wysokich: 25 – 30°C hamuje rozwój wierzchołka wzrostu pędu kwiatowego. Przy obniżeniu temperatury do 9 – 13°C w czasie 6-8 tygodni następuje rozwój zawiązków kwiatowych. Rozwinięcie się i zakwitnięcie odmian: Ideal i Wedgewood następuje po dalszych 10 tygodniach, a odmian Prof. Blaauw i innych po 12-14 tygodniach. W okresie przechowywania cebul musi być stale kontrolowana wilgotność powietrza i wentylacja, ze względu na wysokość i zmienność temperatur.

Podobne

This entry was posted on 5 grudnia 2016. Bookmark the permalink.