Choroby kosaćców cebulowych

Zgorzel naczyń mieczyka. Czynnik chorobotwórczy – grzyb Fusarium oxysporum fsp. gladioli. Patogen ten poraża nie tylko mieczyki, ale i kosaćce cebulowe, stanowiąc dla nich największe niebezpieczeństwo. Opanowuje cebule w gruncie w. końcowej fazie ich wzrostu przydającej w czerwcu i powoduje w szybkim czasie po wykopaniu masowe gnicie. Do cebul patogen dostaje się z gleby przez korzenie. Młode przybyszowe cebulki w glebie są bezpieczne od zakażenia – do momentu zbrunatnienia łusek zewnętrznych. Continue reading

This entry was posted on 17 listopada 2016.

Choroby i szkodniki

Mimo że kosaćce odznaczają się dużą odpornością na choroby, -nie zwalnia to od stałej kontroli stanu zdrowotnego tych roślin. Konieczne jest także teoretyczne zapoznanie się zawczasu z chorobami występującymi na kosaćcach czy rodzajem uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, aby móc trafnie określić przyczynę występujących objawów. Continue reading

This entry was posted on 15 listopada 2016.

Charakterystyka rodzaju i gatunków

Rośliny z rodzaju kosaciec – Iris – są bylinami o płożących się kłączach lub bylinami cebulowymi. Liście mają przeważnie równowąskie, lancetowato zakończone, o różnych szerokościach – od szablastych do trawiastych. Kwiaty są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, układu płatków i barw. Średnica kwiatów, zależnie od gatunku, rasy czy odmiany waha się od 2,5 cm (Iris gracilipes) do 25 cm (Iris japonica). Zasadnicza budowa kwiatu jest u całego rodzaju jednakowa. Continue reading

This entry was posted on 13 listopada 2016.

Charakterystyka odmian

Dzięki szerokiemu zasięgowi kosaćców naukowcy mogą dysponować ogromnym materiałem doświadczalnym, a hodowcy mają prawie nieograniczone możliwości otrzymywania nowych odmian dla różnych stref klimatycznych na półkuli północnej. Zainteresowanie hodowców kosaćcami sięga pierwszej połowy wieku XIX. Pierwsze, o których wiadomo, prace hodowlane w Europie nad tzw. kosaćcami bródkowymi zapoczątkował Francuz Lémon. Już w roku 1840 skatalogował 100 odmian własnej hodowli. Kosaćce znane były i uprawiane co prawda znacznie wcześniej, ale dopiero Lémon podniósł je do rangi kwiatów ogrodowych o wszechstronnym zastosowaniu. Z odmian przez niego wprowadzonych jeszcze istnieje w produkcji krajowej i zagranicznej ponad 120 lat licząca odmiana M-me Chereau. Continue reading

This entry was posted on 9 listopada 2016.