Nawożenie

Zarówno pod kosaćce kłączowe, jak i cebulowe na rabatach i w innych układach kompozycyjnych wzbogacamy glebę kompostem, ziemią liściową i torfem, co ma na celu nie tylko zwiększanie zawartości składników pokarmowych, ale poprawienie struktury i możliwości magazynowania wody w glebie. Planując uprawę na sadzonki (szkółkarską) lub na kwiat cięty, wskazane jest pod roślinę poprzedzającą dać nawóz organiczny w ilości 30-35 t na 1 ha.

Na gleby lekkie, piaszczyste, lepszy jest obornik, a na cięższe gliniaste – słomiasty nawóz koński.. Jeżeli chce się zastosować nawóz organiczny do zasilania pogłównego (rozkładania między roślinami), musi on być roczny lub dwuletni, dobrze przefermentowany.

Endokrynolog Warszawa
http://evimed.com.pl/endokrynolog/
Zespół lekarzy specjalistów, dla których
liczy się medycyna oparta na faktach.

Wszystkie kosaćce wymagają zwiększonych dawek fosforu, który jest potrzebny do budowy kłączy czy cebul. Endokrynolog Warszawa. W składnik ten zaopatruje się je stosując superfosfat (600-650 kg/ha) pogłównie w dwóch terminach. Pierwszy raz (300-325 kg/ha) natychmiast po przekwitnięciu, drugi . (300-325 kg/ha) na przełomie sierpnia i września. Przy stosowaniu wszelkich nawozów pogłównie, zarówno w stanie płynnym, jak i stałym, konieczne jest wprowadzenie ich do gleby jak najdalej od kłączy i nasady liści, w środku międzyrzędzi. Pod wieloletnie rośliny rosnące w układach naturalistycznych (np. na podmiejskich terenach wypoczynkowych) można stosować kredę, starą zaprawę wapienną lub nawozy o odczynie obojętnym. Dawki zależą od pH” gleby.

Podobne

This entry was posted on 1 grudnia 2016. Bookmark the permalink.