Dalsze pielęgnowanie

Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, wskazane jest w 4 tygodnie po posadzeniu cebul zasilenie zagonów ogrodniczym nawozem wieloskładnikowym. Z chwilą spadku temperatury poniżej 0°C okrywa się zagony lekko słomą, torfem lub suchymi liśćmi podczas bezśnieżnych i mroźnych zim zwiększa się okrycie do grubości około 20 cni. Zabezpieczanie zbyt grubą warstwą materiału izolacyjnego po pierwszym obniżeniu się temperatury jest niebezpieczne w naszych warunkach klimatycznych, gdyż często po pierwszych przymrozkach następuje powrót wyższych temperatur, co może wywołać przedwczesne „ruszenie” cebul.

Podłoga do łazienki Warszawa
http://vipparkiet.pl/producent/podlogi-lazienkowe
Dobierzemy dla Ciebie podłogę idealną dla Twojego wnętrza.
Odwiedź nasz salon sprzedaży w Warszawie.

Jest to zwłaszcza niebezpieczne dla kosaćców angielskich, hiszpańskich i holenderskich, które mogą zginąć, gdy zaczną wydawać liście i pędy przed nastaniem zimy. One też wymagają szczególnie starannego przykrycia – w normalne zimy warstwą do 20 om. Na wiosnę okrycie należy usunąć. Najwcześniej zdejmuje się je z kosaćców żyłkowanych, aby zapobiec de-formacji pędów kwiatowych i liści (rośliny te kwitną bardzo wcześnie). Część warstwy okrywowej (torfu) można zostawić w międzyrzędach jako osłonę gleby przed parowaniem. Możliwie wcześnie wiosną, natychmiast po zdjęciu zimowego zabezpieczenia, konieczne jest zasilenie saletrą sodową w ilości 250-300 kg/ha lub mieszanką nawozów mineralnych.

Zabezpieczenie gleby przed utratą wody, na co specjalnie wrażliwe są cebule kosaćców holenderskich, można osiągnąć wyściełając międzyrzędzia materiałem izolacyjnym – torfem, trocinami itp. W okresie wegetacji rośliny potrzebują dużo wody, aż do momentu kwitnienia, gdyż przyrost cebul zależy przede wszystkim od ilości dostarczonej wody. W roku o suchej wiośnie i suchym lecie plantacje, cebul muszą być podlewane codziennie, a gdy występują wysokie temperatury i szybkie parowanie gleby – nawet kilka razy dziennie. Natomiast po przekwitnięciu, gdy cebule wchodzą w okres spoczynku, wilgotność gleby powinna być znacznie zmniejszona. Przy reprodukcji cebul wszystkich grup podstawowym i niezbędnym zabiegiem jest ogławianie roślin po rozwinięciu się kwiatu, w celu nie dopuszczenia do zawiązania się nasion.

Podobne

This entry was posted on 20 listopada 2016. Bookmark the permalink.