Choroby kosaćców cebulowych

Zgorzel naczyń mieczyka. Czynnik chorobotwórczy – grzyb Fusarium oxysporum fsp. gladioli. Patogen ten poraża nie tylko mieczyki, ale i kosaćce cebulowe, stanowiąc dla nich największe niebezpieczeństwo. Opanowuje cebule w gruncie w. końcowej fazie ich wzrostu przydającej w czerwcu i powoduje w szybkim czasie po wykopaniu masowe gnicie. Do cebul patogen dostaje się z gleby przez korzenie. Młode przybyszowe cebulki w glebie są bezpieczne od zakażenia – do momentu zbrunatnienia łusek zewnętrznych.

Zaburzenia hormonalne leczenie Warszawa
http://evimed.com.pl/
Zespół wykwalifikowanych lekarzy specjalistów.
Umów się na wizytę w centrum medycznym Evimed.

Choroba ta u kosaćców występuje również w następstwie wysokich temperatur w okresie przechowywania cebul. Zaburzenia hormonalne leczenie Warszawa. Na porażonych cebulach powstają drobne, kremowe plamy na łuskach mięsistych, szybko powiększające się i zapadające. Łuski matowieją, a tkanki ich miękną. Czasem wokół plam występuje brunatna obwódka. Porażenie obejmuje kilka łusek. Na powierzchni cebuli i między łuskami zewnętrznymi powstaje biały lub cielisty, pleśniowaty nalot. W końcowym stadium porażenia cebula gnije i następuje mumifiikacja łusek zewnętrznych, które pokryte są zarodnikami. Rozprzestrzenianie się choroby następuje w przechowalni, gdzie grzyb może wnikać do mięsistych łusek cebuli w dowolnych miejscach. Infekcja zdrowych cebul w przechowalni następuje w wyniku przenoszenia zarodników z cebul porażonych. W pierwszych stadiach porażenia nie występuje widoczna „gołym okiem” różnica między cebulą zdrową a porażoną. Zgorzel naczyń występuje też często podczas uprawy szklarniowej kosaćców w wyniku zbyt wysokich temperatur gleby (powyżej 16°C.) Użycie do pędzenia w szklarni zainfekowanych cebul może spowodować całkowite niepowodzenie w produkcji.

Zapobieganie i zwalczanie. 1. Zmniejszyć dawki nawozów azotowych, a zwiększyć fosforowych i potasowych. 2. Przed sadzeniem moczyć cebule w 0,2-0,3-procentowym roztworze Benlate. 3. Przed sadzeniem zdezynfekować cebule Zaprawą nasienną lub Sadoplonem 75. Obniżyć temperaturę w przechowalni do +10°C. 4. Spalić wszystkie chore egzemplarze. 5. Zdezynfekować zarażoną glebę lub ziemię w szklarni przez parowanie lub jednym ze środków grzybobójczych znajdujących się w sprzedaży. 6. Nie uprawiać cebul kosaćców przez 5 lat na glebie, gdzie wystąpiło Fusarium oxysporium.

Zgnilizna twardzikowa hiacynta. Czynnik chorobotwórczy – Sclerotinia bulborum. Choroba ta rzadko u nas występuje. Objawia się powstawaniem na łuskach cebul dużych, białych, później brunatnoczaimych przetrwalników. Zapobieganie i zwalczanie. 1. Wszystkie chore (porażone) egzemplarze usuwać i niszczyć. 2. W początkowych stadiach choroby, gdy plamy jeszcze nie zbrunatniały, dobre wyniki daje moczenie w 2-procentowej formalinie w ciągu dwóch godzin.

Podobne

This entry was posted on 17 listopada 2016. Bookmark the permalink.