Sadzenie

Cebule przed sadzeniem należy zaprawić jednym z preparatów grzybobójczych, jak Ceresan w stężeniu 0,25%, Benlate – 0,5%, Topsin – 0,5%, w ciągu 1-0,5 godziny. Ścisły termin sadzenia zależy od wymagań roślin poszczególnych grup, od warunków atmosferycznych danego roku oraz warunków klimatycznych regionu. Termin sadzenia należy w miarę możliwości opóźniać, gdyż w przypadku długotrwałej ciepłej pogody w jesieni rośliny mogą ¡rozwinąć liście przed zimą. Odmiany kosaćca żyłkowego sadzi się w drugiej połowie października. Cebule kosaćców angielski ich sadzi się wcześniej – w drugiej połowie września, kosaćców hiszpańskich zaś możliwie późno – w drugiej połowie listopada. Continue reading

This entry was posted on 9 grudnia 2016.

Przechowywanie

Cebule przechowuje się w płytkich skrzynkach. Ponieważ u wszystkich kosaćców cebulowych proces tworzenia się i rozwoju pąka kwiatowego przebiega inaczej niż u innych roślin cebulowych i następuje w okresie spoczynku, po wykopaniu cebul, utrzymanie właściwych temperatur w przechowalni jest decydującym czynnikiem regulującym jakość i czas kwitnienia w roku następnym. Ponadto należy pamiętać, że temperatury przechowywania zależą od dalszego przeznaczenia cebul. Continue reading

This entry was posted on 5 grudnia 2016.

Nawożenie

Zarówno pod kosaćce kłączowe, jak i cebulowe na rabatach i w innych układach kompozycyjnych wzbogacamy glebę kompostem, ziemią liściową i torfem, co ma na celu nie tylko zwiększanie zawartości składników pokarmowych, ale poprawienie struktury i możliwości magazynowania wody w glebie. Planując uprawę na sadzonki (szkółkarską) lub na kwiat cięty, wskazane jest pod roślinę poprzedzającą dać nawóz organiczny w ilości 30-35 t na 1 ha. Continue reading

This entry was posted on 1 grudnia 2016.

Duża rozpiętość wysokości

Duża rozpiętość wysokości – od 10 do 140 cm – pozwala na stosowanie w różnych układach: na skrajach grup krzewów i bylin, do obsadzania krzewów ogałacających się od dołu, w partiach skalnych itp. Dla tzw. zieleni miejskiej, o bardziej regularnych układach, kosaćce są pożądanym materiałem ze względu na dekoracyjność liści od wczesnej wiosny do późnej jesieni i na obfite, barwne kwiaty tworzące efektowne plamy. Continue reading

This entry was posted on 24 listopada 2016.

Dalsze pielęgnowanie

Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, wskazane jest w 4 tygodnie po posadzeniu cebul zasilenie zagonów ogrodniczym nawozem wieloskładnikowym. Z chwilą spadku temperatury poniżej 0°C okrywa się zagony lekko słomą, torfem lub suchymi liśćmi podczas bezśnieżnych i mroźnych zim zwiększa się okrycie do grubości około 20 cni. Zabezpieczanie zbyt grubą warstwą materiału izolacyjnego po pierwszym obniżeniu się temperatury jest niebezpieczne w naszych warunkach klimatycznych, gdyż często po pierwszych przymrozkach następuje powrót wyższych temperatur, co może wywołać przedwczesne „ruszenie” cebul. Continue reading

This entry was posted on 20 listopada 2016.